Sim Taxi

Sim số đẹp Mạng Giá Loại sim Đặt sim
0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Mua ngay
0979.81.81.81 650.000.000 Sim taxi Mua ngay
0915.993.993 79.000.000 Sim taxi Mua ngay
0967.89.89.89 999.000.000 Sim taxi Mua ngay
0967.369.369 110.000.000 Sim taxi Mua ngay
0963.39.39.39 833.000.000 Sim taxi Mua ngay
0989.773.773 68.000.000 Sim taxi Mua ngay
0938.86.86.86 799.000.000 Sim taxi Mua ngay
0963.968.968 168.000.000 Sim taxi Mua ngay
0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mua ngay
09.81.85.85.85 279.000.000 Sim taxi Mua ngay
0944.788.788 62.000.000 Sim taxi Mua ngay
0965.345.345 123.000.000 Sim taxi Mua ngay
0946.69.69.69 268.000.000 Sim taxi Mua ngay
09.38.36.36.36 468.000.000 Sim taxi Mua ngay
0969.558.558 95.000.000 Sim taxi Mua ngay
0974.688.688 155.000.000 Sim taxi Mua ngay
09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Mua ngay
0986.001.001 68.000.000 Sim taxi Mua ngay
0905.123.123 188.000.000 Sim taxi Mua ngay
0919.129.129 150.000.000 Sim taxi Mua ngay
0913.668.668 588.000.000 Sim taxi Mua ngay
0983.91.91.91 279.000.000 Sim taxi Mua ngay
09.1939.1939 139.000.000 Sim taxi Mua ngay
0969.678.678 245.000.000 Sim taxi Mua ngay
09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Mua ngay
0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Mua ngay
0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Mua ngay
0868.79.79.79 666.000.000 Sim taxi Mua ngay
0969.969.969 699.000.000 Sim taxi Mua ngay
0916.456.456 210.000.000 Sim taxi Mua ngay
0919.626.626 95.000.000 Sim taxi Mua ngay
0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Mua ngay
0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Mua ngay
0966.966.966 799.000.000 Sim taxi Mua ngay
0938.89.89.89 599.000.000 Sim taxi Mua ngay
0988.787.787 129.000.000 Sim taxi Mua ngay
0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Mua ngay
08.6613.6613 3.150.000 Sim taxi Mua ngay
0763.951.951 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0762.851.851 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0788.931.931 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0898.053.053 6.100.000 Sim taxi Mua ngay
0706.393.393 11.700.000 Sim taxi Mua ngay
0775.82.82.82 59.500.000 Sim taxi Mua ngay
0788.78.78.78 349.000.000 Sim taxi Mua ngay
0789.527.527 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0706.58.58.58 54.500.000 Sim taxi Mua ngay
0788.901.901 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0896.709.709 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0769.375.375 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0896.71.71.71 74.500.000 Sim taxi Mua ngay
0788.732.732 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0706.313.313 7.800.000 Sim taxi Mua ngay
0772.86.86.86 359.000.000 Sim taxi Mua ngay
0896.728.728 7.300.000 Sim taxi Mua ngay
0788.949.949 11.700.000 Sim taxi Mua ngay
0896.742.742 3.500.000 Sim taxi Mua ngay
0763.91.91.91 79.500.000 Sim taxi Mua ngay
0795.868.868 149.000.000 Sim taxi Mua ngay
0766.823.823 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0706.311.311 7.800.000 Sim taxi Mua ngay
0788.859.859 8.300.000 Sim taxi Mua ngay
0776.848.848 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0702.833.833 11.700.000 Sim taxi Mua ngay
0782.877.877 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0772.843.843 2.900.000 Sim taxi Mua ngay
0772.136.136 17.700.000 Sim taxi Mua ngay
0774.832.832 3.800.000 Sim taxi Mua ngay
0788.927.927 7.300.000 Sim taxi Mua ngay
0795.848.848 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0776.502.502 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
0783.750.750 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0782.949.949 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0704.960.960 3.800.000 Sim taxi Mua ngay
0896.708.708 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0775.802.802 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0778.103.103 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0898.803.803 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
0787.903.903 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0706.597.597 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0783.920.920 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0762.872.872 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0769.361.361 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0765.931.931 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0776.532.532 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0766.827.827 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0768.829.829 7.600.000 Sim taxi Mua ngay
0775.873.873 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0782.885.885 12.700.000 Sim taxi Mua ngay
0786.927.927 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0704.798.798 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0798.086.086 7.800.000 Sim taxi Mua ngay
0702.85.85.85 49.500.000 Sim taxi Mua ngay
0787.857.857 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0775.893.893 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0786.960.960 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0896.74.74.74 64.500.000 Sim taxi Mua ngay
0763.903.903 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
0766.837.837 6.800.000 Sim taxi Mua ngay
0763.261.261 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0763.830.830 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
0782.837.837 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0775.81.81.81 59.500.000 Sim taxi Mua ngay
0767.907.907 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0772.848.848 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0706.343.343 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0704.957.957 3.800.000 Sim taxi Mua ngay
0799.610.610 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0896.040.040 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0896.707.707 19.700.000 Sim taxi Mua ngay
0898.050.050 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0783.751.751 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0762.873.873 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0794.331.331 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
0788.89.89.89 289.000.000 Sim taxi Mua ngay
0898.017.017 7.100.000 Sim taxi Mua ngay
0765.906.906 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0896.730.730 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0774.029.029 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0783.820.820 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0706.976.976 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0898.026.026 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
0704.708.708 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
0896.743.743 3.500.000 Sim taxi Mua ngay
0765.927.927 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0777.831.831 10.700.000 Sim taxi Mua ngay
0793.922.922 8.800.000 Sim taxi Mua ngay
0795.917.917 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
07.9960.9960 2.500.000 Sim taxi Mua ngay
0789.560.560 9.300.000 Sim taxi Mua ngay
0702.939.939 39.700.000 Sim taxi Mua ngay
0788.731.731 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0706.350.350 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0776.591.591 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0702.848.848 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
0706.42.42.42 21.700.000 Sim taxi Mua ngay
0788.758.758 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0795.870.870 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0799.532.532 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0796.821.821 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
07628.07628 15.700.000 Sim taxi Mua ngay
0799.582.582 7.300.000 Sim taxi Mua ngay
0798.051.051 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
0799.671.671 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0706.510.510 4.400.000 Sim taxi Mua ngay
0768.825.825 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
0762.875.875 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0789.631.631 9.700.000 Sim taxi Mua ngay
0702.932.932 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
0786.872.872 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0896.731.731 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0787.817.817 6.300.000 Sim taxi Mua ngay
0796.832.832 5.300.000 Sim taxi Mua ngay
0765.90.90.90 59.500.000 Sim taxi Mua ngay
0795.424.424 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
0706.753.753 4.800.000 Sim taxi Mua ngay
0702.877.877 7.800.000 Sim taxi Mua ngay
07.68.69.69.69 449.000.000 Sim taxi Mua ngay
0939.694.694 19.700.000 Sim taxi Mua ngay
1 2 3 4 5
Mọi người cũng tìm kiếm

Sim taxi có lẽ đang còn là một cái tên khá mới lạ đối với một số người, tuy nhiên đối với những người quan tâm, yêu thích, có cảm hứng với các loại sim điện thoại thì loại sim này hẳn không còn quá xa lạ. Sim taxi ngày nay đã và đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Loại sim số đẹp giá rẻ này cũng có ẩn chứa rất nhiều điều thú vị riêng biệt mà không phải ai cũng có thể nắm rõ được. Đó là sự đặc biệt từ tên gọi cho tới những ý nghĩa mà nó thể hiện

Vậy theo bạn thì sim taxi có điều gì đặc biệt, hay đặc biệt ở điểm nào? Đối với những người dành sự yêu thích cho các loại sim, đặc biệt là sim số đẹp thì điều này thật sự gây tò mò cho họ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những điều thú vị về loại sim taxi đẹp đặc biệt này nhé!

Sim taxi nghĩa là gì?

Sim taxi được biết đến là một loại sim số đẹp, thuộc dòng sim vip với 6 con số cuối của sim có dạng abc.abc, ví dụ như: 121.121, 678.678... Các cặp số này có ý nghĩa rất lớn theo góc độ phong thủy, mang đến rất nhiều thuận lợi cho chủ sở hữu, đặc biệt là người làm công việc kinh doanh, do đó loại sim này rất đực những đối tượng này yêu thích, ưa chuộng sử dụng.

Sim taxi hiện được nhiều hãng taxi, doanh nghiệp sử dụng

Sim taxi hiện được nhiều hãng taxi, doanh nghiệp sử dụng

Sở dĩ loại sim này có tên là sim taxi bởi vì nó được các hãng taxi thường xuyên sử dụng. Với các con số đẹp lặp lại, đứng cạnh nhau nên sim taxi đẹp rất dễ nhớ, dễ đọc, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao các hãng taxi lại ưa chuộng loại sim này đến vậy. Với ưu điểm này, khách hàng có thể dễ dàng nhớ số điện thoại và liên hệ với các hãng khi cần thiết, thật là tiện lợi phải không?

Tuy nhiên ngày nay không chỉ có các hãng taxi mới ưa chuộng sử dụng loại sim đặc biệt này mà đã có rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn khác cùng sử dụng. Cũng chẳng có gì là quá khó hiểu phải không? Một chiếc sim số đẹp, mang nhiều ý nghĩa lại dễ nhớ dễ đọc như vậy thì việc lựa chọn nó cho doanh nghiệp của mình là một điều tất yếu, dễ hiểu.

Sim taxi và các loại phổ biến hiện nay

Sim số taxi trên thị trường hiện nay mà nói cũng có nhiều dạng với nhiều mức ý nghĩa, giá tiền khác nhau. Một ví dụ đơn giả, dễ hiểu như: sim số 301.301 thì không thể bằng với sim 303.303 do mức độ lặp cao hơn và nhiều ý nghĩa hơn, tuy nhiên nó lại không thể bằng sim với số 345.345 vì số sim này có chiều hướng đi lên, phát triển, dạng sim này mang ý nghĩa to lớn nhất trong các loại sim taxi.

Kho sim Taxi giá rẻ của chúng tôi đang cung cấp đầy đủ sim của các nhà mạng lớn nhất:

- Sim taxi Viettel

- Sim taxi Vinaphone

- Sim taxi Mobiphone

- Sim taxi Vietnamobile

- Sim taxi Gmobile

Một số loại sim taxi phổ biến, được sử dụng trên thị trường hiện nay có thể kể đến như đó là:

Sim taxi loại lặp 2

Đây là loại sim taxi được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Sim taxi loại lặp 2 này thường có các cặp số giống nhau lặp đi lặp lại trong số sim điện thoại, nó thường có dạng ab.ab.ab hoặc ab.ab.ab.ab... ví dụ dễ hiểu như 12.12.12 hoặc 23.23.23.23...

Ưu điểm của loại sim này là dễ đọc, dễ nhớ

Ưu điểm của loại sim này là dễ đọc, dễ nhớ

Với sự lặp lại nhiều lần của cặp 2 con số trong dãy số của sim, loại sim này được nhiều hãng taxi, nhiều doanh nghiệp sử dụng do nó khá dễ nhớ, đây có thể xem là ưu điểm lớn nhất của loại lặp 2 này. Ngoài ra, nó còn biểu hiện những sự may mắn được nhân lên nhiều lần khi có 2 con số đẹp, giàu ý nghĩa đứng cạnh nhau, lặp lại nhiều lần. Sở hữu một chiếc sim taxi giá rẻ như thế này sẽ là điều tuyệt vời cho người chủ sở hữu. Đồng thời sim taxi loại lặp 2 cũng có giá thành rẻ hơn so với các loại sim taxi còn lại, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, khách hàng có thể không quá khó khăn để trở thành chu sở hữu một chiếc sim taxi.

Sim taxi loại lặp 3

Loại sim này có thể hiểu một cách đơn giản đó là gồm có 2 nhóm con số giống nhau, đứng gần nhau và mỗi nhóm lại gồm có 3 con số có dạng như abc. Sim taxi loại lặp 3 thường có các dạng chủ yếu, hay được sử dụng như: dạng ABC.ABC, ABA.ABA, AAB.AAB, ABB.ABB... Mỗi dạng lại mang một ý nghĩa, thể hiện, tượng trưng cho một điều khác nhau.

Với loại sim taxi lặp 3 này thì những ý nghĩa mà nó mang đến cho đối tượng sở hữu lại càng được nhân lên nhiều lần, lớn hơn so với loại lặp 2. Các con số đẹp đứng cạnh nhau, lặp lại, tạo thành 2 nhóm số đẹp, mang ý nghãi vô cùng to lớn. Đồng thời việc tìm mua và giá thành bán ra cho khách hàng cũng sẽ cao hơn so với loại sim taxi lặp 2. Tuy nhiên với những điều tốt đẹp, ý nghĩa mà mình mang đến thì việc sở hữu một chiếc sim như thế này chưa bao giờ là hạ nhiệt đối với những người yêu quý này.

Sim taxi loại lặp 4

Sim taxi loại lặp 4 là loại sim mà trong đó có 8 số cuối sim được lặp lại dưới dạng abcd.abcd. Loại sim này không được các hãng taxi hay các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng do nó khá khó nhớ, không có ưu điểm giống hai loại sim lặp 2 và lặp 3.

Mặc dù không được ưa dùng trong công việc kinh doanh hay của các hãng taxi, tuy nhiên loại sim này cũng mang một ý nghĩa rất lớn, nó là một chiếc sim với nhiều con số đẹp, giàu ý nghĩa đứng cạnh nhau hơn. Việc tìm mua một chiếc sim như thế này cũng không hề dễ dàng do tính quy luật của nó, do đó việc có thể sở hữu loại sim này cũng không phải dễ. Nếu có thể sở hữu một chiếc sim loại lặp 4 này thì bạn cũng đã là một người vô cùng may mắn rồi đó.

Ý nghĩa của sim taxi

Sim số đẹp taxi giá rẻ có ý nghĩa đặc biệt hơn các loại sim khác ở một điểm đó chính là với mỗi loại cặp số khác nhau, mỗi loại lặp sim khác nhau thì ý nghĩa mà mang đến cũng khác nhau. Do có tính quy luật và có ý nghĩa phong thủy khác nhau nên loại sim này có giá thành bán ra cũng không cố định, mỗi loại là một mức giá khác nhau, đắt có rẻ cũng có.

Sim taxi mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng

Sim taxi mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng

Một điểm ta có thể dẽ dàng nhận thấy rằng, với sự lặp đi lặp lại của các cặp số thì loại sim này sẽ đem tới lợi ích cho cả 2 đối tượng đó chính là doanh nghiệp, người sử dụng và khách hàng. Đối với doanh nghiệp thì một số sim dễ nhớ sẽ giúp họ lôi kéo được nhiều đối tượng khách hàng khách hàng. Họ có thể dễ dàng nhớ số điện thoại của hãng taxi, doanh nghiệp và do đó sẽ liên lạc với họ khi cần thiết.

Còn đối với khách hàng mà nói, thi loại sim này giúp họ dễ ghi nhớ các địa chỉ taxi, doanh nghiệp mà họ cần hơn, không cần phải ghi nhớ một cách cầu kỳ, rắc rối. Họ có thể chỉ cần nhìn 1, 2 lần là có thể nhớ ngay và gọi mà không cần tìm tòi, lưu vào danh bạ cho mất thời gian. Một lợi ích khác đối với khách hàng đó là có thể dễ dàng giới thiệu cho bạn bè, người thân các địa chỉ doanh nghiệp, các hãng taxi do số sim vô cùng dễ đọc, dễ nhớ.

Không những vậy, loại sim này còn có một ưu điểm đó chính là rất tốt, đem lại hiệu quả cao trong việc giúp các doanh nghiệp, các hãng taxi quảng bá thương hiệu. Một số sim taxi đẹp, dễ nhớ, ấn tượng đi cùng dịch vụ tốt đến từ phía doanh nghiệp sẽ rất thu hút được khách hàng. Do đó mỗi lần nhìn tới số sim này là họ có thể nghĩ ngay đến doanh nghiệp của bạn. Đây có lẽ cũng chính là lý do mà nhiều doanh nghiệp, hãng taxi yêu thích sử dụng và mua sim số taxi tới như vậy.

Cách chọn sim taxi phù hợp với mỗi người nhất

Những con số trong sim taxi rẻ được nhiều người lựa chọn sử dụng nhất đó chính là số 6 và 8. Hai con số này là trượng trưng cho những điều vô cùng tốt lành, là tài lộc, là phát tài. Một số bộ số sim có tác dụng, ý nghĩa đem vận may đến đó chính là: 8888, 6666, 8668, 6886... Nếu có thể sở hữu những dạng sim này thì bạn quả là một người vô cùng may mắn.

Cũng chính bởi vì nét ý nghãi to lớn như vậy nên giá thành của nó cũng rất cao, không phải ai cũng có khả năng tìm mua được loại sim này. Ngoài con số 6, 8 thì khách hàng cũng có thể lựa chọn các bộ số may mắn khác như là: 2626 tức là lộc mãi mãi, 3333 là tài lộc đầy nhà, 2628 có nghĩa là phát tài phát lộc... Mỗi người có thể tùy chọn theo sở thích, phù hợp với bản thân mình.

Địa chỉ mua sim taxi uy tín nhất tại Việt Nam

Địa chỉ mua sim taxi uy tín nhất tại Việt Nam

Theo góc độ phong thủy mà nói, đối với những người làm công việc kinh doanh thì cũng cần tránh xa các con số như: 0, 4, 7 để có một co đường làm ăn thật thuận tiện, thành công. Những con số này mang đến những ý nghĩa không tích cực cho lắm, đối với một người làm kinh doanh thì điều này quả là không tốt. Và đi cạnh điều này là một số bộ số sim không nên lựa chọn, đó là: 6578 tức là 6 năm sẽ thất bát, không thành công, 7878 với ý nghĩa là thất bát, thất bát, không làm được điều gì thành công, hay 7308 có nghĩa là thất tài không phát...

Bên cạnh đó khách hàng cũng cần xem xét mình thuộc mệnh gì để có thể lựa chọn được những con số phù hợp với bản thân nhất, đồng thười tránh những con số không phù hợp. Và sự sắp xếp của các con số trong sim taxi cũng cần được bạn quan tâm, đó là các yếu tố đảm bảo cân bằng âm dương, đảm bảo sự xen kẽ giữa các con số chẵn lẻ. Làm tốt được các yếu tố trên sẽ giúp bạn có thể lựa chọn được một chiếc sim số đẹp taxi phù hợp, đem lại nhiều vận may nhất.

Sim taxi giá rẻ đã và đang ngày càng chứng tỏ được sức hút cũng như giá trị sử dụng của mình đối với mọi đối tượng khách hàng khách hàng. Nếu có nhu cầu, đừng chần gì mà hãy sắm ngay cho mình một chiếc sim taxi số đẹp ngay nhé! Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ cung cấp loại sim này, thật giả lẫn lộn.

Do đó bạn cần xem xét, tìm hiểu kỹ để có thể mua sim taxi tại một địa chỉ đảm bảo uy tín, chất lượng, đồng thời có thể trở thành một người mua hàng thật thông minh, sáng suốt. Truy cập website sodephomnay.vn để có thể tham khảo và biết thêm thông tin chi tiết về loại sim này.

Mã MD5 của Sim Taxi : 3257daa4a8ea30b938c3e07215a69105

Thảo luận

Tin tức

Danh sách các gói 4g mobi tháng cực ưu đãi dành cho thuê bao

Đăng ngày: 02-12-2022

Các gói 4G Mobi tháng không chỉ giúp người dùng lướt web tốc độ cao mà còn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn về gọi điện, sms…

Mách bạn cách đăng ký gói V90C Viettel nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Đăng ngày: 02-12-2022

Làm thế nào để đăng ký gói cước V90C Viettel. Sodephomnay.vn mời bạn đọc hãy tham khảo cách đăng ký gói V90C Viettel ngay dưới đây.

Những thông tin cơ bản về con số 9999 có ý nghĩa gì

Đăng ngày: 02-12-2022

9999 có ý nghĩa gì? Thông tin về ý nghĩa con số 9999 sẽ được sodephomnay.vn giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bật mí cách chọn sim số đẹp cực đơn giản bạn nên biết

Đăng ngày: 17-12-2022

Cách chọn sim số đẹp như thế nào đơn giản, hiệu quả là điều mà có rất nhiều người quan tâm. Vậy hãy đọc ngay bài viết dưới đây để có đáp án cho riêng mình nhé!
Liên kết hữu ích
DMCA.com Protection Status